– STALNI KORISNIČKI PRIKLJUCAK UKLJUČUJE :

 • BESPLATAN PRISTUP MREŽI !
 • INSTALIRANU OPREMU DOBIJATE U NAJAM !
 • Internet brzina:
 • 06:30 – 22:30 – do 10 Mbit/s /  do 5 Mbit/s
 • 22:30 – 06:30 – do 15 Mbit/s /  do 15 Mbit/s
 • Internet promet: FLAT – ( neograničen )
 • Cijena najma suluge : 100,00 kn / mj
 • Plaćanje unaprijed – kvartalno !

– Uplatu za odabrani period najma usluge obvezni ste uplatiti
najkasnije 72 sata nakon izvedbe prikljucka !

– POVREMENI KORISNIČKI PRIKLJUCAK UKLJUČUJE :

 • PRISTUP MREŽI SE NAPLACUJE!
 • ZA INSTALIRANU OPREMU PLACATE DNEVNI NAJAM !
 • Internet brzina: do 7.5 Mbit/s / 2.5 Mbit/s
 • Internet promet: FLAT – ( neograničen )
 • Minimalni period najma usluge : 90 dana
 • Cijena najma usluge : 7,50 kn/dan
 • Usluga uključenja/isključenja za povremeni prikjucak iznosi 475,00 kn !
 • Uplata za ukljucenje povremenog korisnickog prikljucka te ukupni iznos odabranog perioda najma usluge pristupa internetu placa se odmah nakon izvedbe prikljucka !

Cijena usluge: 50,00 € ( plativo u kunama po prodajnom tečajuHNB na dan uplate )

DVB-T/DVB-S sustavi, informatička oprema – pronalaženje kvara :

Cijena usluge : 50,00 € ( plativo u kunama po prodajnom tečaju HNB na dan uplate )

DVB-T/DVB-S sustavi, informatička oprema – otklanjanje kvara

Cijena usluge : 25,00 € / h ( plativo u kunama po prodajnom tečaju HNB na dan uplate )

Satelitski sustavi, wifi pojačala, itd.

Cijena usluge : 50,00 € / h ( plativo u kunama po prodajnom tečaju HNB na dan uplate )

Cijena usluge : 75,00 € / h ( plativo u kunama po prodajnom tečaju HNB na dan uplate )